Plánované aktivity

Medzinárodná konferencia CARAT– nové trendy v destinačnom manažmente

Nezisková organizácia Košice 2013 ako účastník projektu CARAT pozýva na konferenciu zameranú na prezentáciu nových trendov v destinačnom manažmente. Konferencia s účasťou medzinárodných spíkrov sa bude konať 19. februára 2015 v priestoroch Kasární/Kulturparku na Kukučínovej ulici č. 2 v Košiciach. Inšpirovať partnerov projektu a odbornú verejnosť módnymi trendmi a inováciami z oblasti cestovného ruchu a turizmu príde aj Tim Manson z Marketing Birmingham, Walter Putschögl z Upper Austria Tourism, či Michal Naď, Director of Sales & Marketing pre hotely Kempinski na Slovensku.

Projekt „Karpatský región ako atraktívna turistická destinácia“ je implementovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013 (Opens external link in new windowwww.huskroua-cbc.net) a je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Nástroja európskeho susedstva a partnerstva /ENPI/. Globálnym cieľom programu je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného, sociálneho, environmentálneho a ekonomického rozvoja medzi ukrajinskými regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankivska a Černivetska a oprávnenými programovými územiami Slovenska, Maďarska a Rumunska.

Konferencia sa bude konať 19. februára od 9:30 v Kasárňach/Kultruparku v Košiciach. Podrobné informácie o podujatí, lektoroch a programe nájdete v Opens external link in new windowpozvánke. Vstup na konferenciu je voľný. Zabezpečený je simultánny preklad z angličtiny do slovenčiny.

V prípade záujmu o účasť na konferencii, prosím o registráciu cez Opens external link in new windowregistračný formulár.

Copyright © carat-destination