CARAT

Karpatský región ako atraktívna turistická destinácia

Projekt

Partnerstvo bez hraníc

Projekt „Karpatský región ako atraktívna turistická destinácia“ je implementovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net) a je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Nástroja európskeho susedstva a partnerstva /ENPI/. Globálnym cieľom programu je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného, sociálneho, environmentálneho a ekonomického rozvoja medzi ukrajinskými regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankivska a Černivetska a oprávnenými programovými územiami Slovenska, Maďarska a Rumunska.

Partneri

Slovenská republika

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.

Marián Matusák

Tel: 00421 55 685 42 99

Fax: 00421 55 696 42 79

www.kosice2013.sk

Maďarská republika

Mesto Sárospatak (Sárospatak Város Önkormányzata)

Buchalter Nóra

Tel: 0036 47 513 250

Fax: 0036 47 311 404

www.sarospatak.hu

Rumunsko

Karpatská nadácia, pobočka Baia Mare - FDEC Baia Mare

Lorena Stoica

Tel: 00402 59 419 758

Fax: 00402 62 278 845

www.carpathianfoundation.org

Ukrajina

Karpatská nadácia, Užhorod (Karpatska Fundatsiya)

Tetyana Pashchenko

Tel: 00380 312 236 247

Fax: 00380 312 234 129

www.carpathianfoundation.org.ua

Copyright © carat-destination